DURABLE COMPACT

AESTHETIC

CHEAP

SẢN PHẨM TÚI SIÊU THỊ HD
THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
TĂNG KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Túi siêu thị HD phân hủy 
bảo vệ môi trường

LIÊN HỆ

Khu A - Khu Công Nghiệp Lễ Môn - Phường Quảng Hưng - Thành Phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá
0944 602 234
tannamphong.com.vn
baobitannamphong@gmail.com
tannamphong.com.vn
0944 602 234